Home
Oferta produse
Detalii comandă    

  Catalog

 
Ciubuce
Covrigi
Turtă dulce

   Povestea turtei dulci

 
Caută:     

tel.+40768101021
www.marta.ro; elisabeta_onu@yahoo.com
Toate drepturile rezervate,
copyright © 2007
S.C. MARTA PRINCEPS S.R.L.
Basco
v, Nr. 121, Arges, cod. 117045,

Turtă Dulce
în diverse forme

Tradiţională
sau

Inspirată din
lumea poveştilor


COMANDAŢI ACUM!


 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. Marta Princeps S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor comandate.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator in scopul livrarii produselor și sunt comunicate numai de catre Dumneavoastră.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail elisabeta_onu@yahoo.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
S.C. Marta Princeps S.R.L va re?ine datele D-voastră personale ?i le va folosi numai în scopul de realizări comenzilor plasate prin intermediul websiteului www.marta.ro, sau în scopul informării Clien?ilor asupra aspectelor legate de func?ionarea site-ului ?i a ofertelor acestuia.

S.C. Marta Princeps S.R.L. garantează securitatea ?i confiden?ialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre S.C. Marta Princeps S.R.L.pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, eventualele promotii, etc?
S.C. Marta Princeps S.R.L. nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.marta.ro. De asemenea, S.C. Marta Princeps S.R.L. nu divulga datele dvs. personale altor persoane care acceseaza paginile acestui site.
Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal culese de la Clien?i către firma de curierat care va livra produsele, precum ?i către unită?ile bancare prin care vor fi procesate plă?ile, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.
Datele dvs. personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.
Toate datele cu caracter personal vor fi pastrate de catre colectivul nostru, respectand intocmai prevederile legale aflate in vigoare.
S.C. Marta Princeps S.R.L. va re?ine datele D-voastră personale ?i le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing ?i publicitate, precum ?i în scopul informării Clien?ilor asupra aspectelor legate de func?ionarea site-ului ?i a ofertelor acestuia.
Prin date cu caracter personal se în?eleg orice informa?ii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice opera?iune sau set de opera?iuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către ter?i prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ?tergerea sau distrugerea.
Societatea înregistrează numai informa?iile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori/Utilizatori/Clien?i. Conform cerin?elor Legii nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, modificată?i completată, Societatea are obliga?ia de a administra în condi?ii de siguran?ă?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clien?ii. Societatea respectă dreptul la confiden?ialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. Marta Princeps S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing ?i publicitate. Sunteți/nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare Societă?ii pentru a informa clien?ii cu privire la situa?ia contului lor de pe www.marta.ro, cu privire la evolu?ia ?i starea comenzilor lor, precum ?i la evaluarea produselor ?i serviciilor oferite. Societatea poate notifica clien?ii săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletter-ul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale la adresele de e-mail comunicate Societă?ii.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societă?ii. Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi ?i completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clien?ii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societă?ii ?i î?i dau acordul expres ?i neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate ?i utilizate pentru:
activită?i de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promo?ii, mesaje publicitare ?i de marketing privind activitatea Societă?ii la adresele de e-mail comunicate Societă?ii,
participarea la concursuri, promo?ii;
transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);
statistici interne necesare pentru îmbunătă?irea calită?ii serviciilor oferite ?i imaginii Site-ului ?i pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promo?ii, func?ionalită?i ?i alte servicii noi.
S.C. Marta Princeps S.R.L. ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii, fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces. In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
b. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de serviciu;

c. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori este inregistrata;

d. La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

e. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi (BitDefender).
f. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).
Operator de date cu caracter personal
DPO: Număr Registrul General: 1062 din data: 16/01/2019; Număr referință: 83105875552 din data: 16/01/2019
ÎNTREBĂRI, SOLICITĂRI ?I EXERCITAREA DREPTURILOR
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informa?iilor tale sau dore?ti să î?i exerci?i drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confiden?ialitate, ne po?i scrie la adresa de e-mail elisabeta_onu@yahoo.com
Re?ine că î?i po?i retrage în orice moment consim?ământul prin urmarea instruc?iunilor de dezabonare (?unsubscribe?) din fiecare e-mail, prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail elisabeta_onu@yahoo.com

 
 
Copyright S.C. MARTA PRINCEPS S.R.L., 2007. All rights reserved. CASUŢA DIN TURTĂ DULCE s.c. marta princeps s.r.l.